התקשרו אלינולעמוד הפייסבוקדואל

11 שעות בלי הפסקה: הנהגים הם גם בני אדם!

11 שעות בלי הפסקה: הנהגים הם גם בני אדם!

[23.8.2018, 18:00]

מאת אליה חבר

אחת התקנות החשובות למען ביטחון הנהגים, ולמען ביטחון משתמשי הדרך והנוסעים, היא תקנה 168 לתעבורה העוסקת בהיקף שעות הנהיגה המותרות לנהג וכן בזמני המנוחה שבהם מחויב הנהג בין נהיגה לנהיגה. תקנה זו מסדירה את נושאי שעות הנהיגה המותרות על פי החוק בכלי רכב מסוגים שונים, כפי שמובא בסעיף א של התקנה: הנוהג רכב ציבורי, אוטובוס פרטי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 6000 ק"ג, והנוהג רכב מנועי מסוג אחר המסיע או המורשה על פי רישיון או היתר להסיע אחד עשר אנשים או יותר בנוסף על הנהג . 

בתקנה מובאים חמישה סעיפים שמפרטים את היקף שעות העבודה וזמני המנוחה. אולם לצערנו כגודל החשיבות של התקנה הנ"ל, כך גודל חוסר הבהירות בנוסח של התקנה שאינה ברורה דיה בחלק ניכר מסעיפי המשנה.

נתמקד בכתבה זו בסעיף 3 וכך לשון התקנה: יפסיק נהיגתו לחצי שעה לפחות במשך כל תקופת נהיגה של 4 שעות רצופות כאמור בתקנת משנה (ג), למעט ההפסקות לפי תקנת משנה זו;

השאלה העולה לאחר עיון בנוסח התקנה, האם ההפסקה שמגיעה לנהג כל ארבע שעות תהיה הפסקה רצופה של חצי שעה לאחר כל ארבע שעות או שגם אם התקנה מחייבת שבמהלך ארבע שעות יהיה לנהג חצי שעה של מנוחה היא אינה צריכה להיות רציפה אלא במצטבר וכך שתי הפסקות בנות רבע שעה במהלך 4 שעות יחשבו כעמידה בתקנה?
הבעייתיות בפרשנות התקנה משאירה תחום אפור שממנו סובלים הנהגים עקב ניצול של חברות ההסעות מחד הדורשות מהנהגים לעבוד כמה שיותר ומונעות זמני מנוחה, ומצד שני קציני התעבורה והמשטרה האוכפים את התקנה תוך פרשנות משלהם לתקנה.

חדשות הנהגים בשיתוף עם ארגון נהגי האוטובוסים מביא פה לתועלת הנהגים את הנוסח והפרשנות של התקנה כפי שמובא בערכת ההדרכה המחולקת לקציני התעבורה מטעם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ושם נכתב במפורש (עמוד 20): "הנהג יפסיק את נהיגתו ל30 דקות רצופות לפחות. במשך כל תקופת נהיגה של 4 שעות". העולה מהציטוט הנ"ל שההפסקה של חצי שעה שהנהג מחויב לעשות כל ארבע שעות צריכה להיות ברציפות, לא שבמצטבר תהיה הפסקה של חצי שעה.

גם בית המשפט התייחס לבעייתיות בנוסח התקנה ואמר שהתקנה אינה ברורה דיה אולם פירש את התקנה באופן שאינו משתמע לשתי פנים שהפסקות קצרות בנות רבע שעה אינן נחשבות בהגדרה של ההפסקה הנדרשת לפי סעיף 3 בתקנה. רק הפסקה של חצי שעה רצופה נחשבת לעניין זה למנוחה !!! וכך אמרה השופטת ארבל בשפיטתה בתיק 5490 "שהפירוש הראוי לתקנה 168....שנהיגה בת 4 שעות מחייבת הפסקה של חצי שעה שלטעמי ראוי שתהיה רצופה ואינה מפוצלת עכ"ל .

ישראל גנון יו"ר ארגון נהגי האוטובוסים אומר בתגובה: "לאחר עוולות רבות שנגרמו לנהגים עקב חוסר ברירות בסעיף 3 בתקנה , עולה הבנה שאינה משתמעת לשתי פנים מהפרשנות והניסוח של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לתקנה וכן מדברי השופטת ארבל שההפסקה המגיעה לנהג כל ארבע שעות עבודה צריכה להיות ברציפות ורק הפסקה כזו נחשבת למנוחה כנוסח התקנה!! אני פונה מכאן לנהגים ולחברות ההסעות ולקציני התעבורה לדאוג שהתקנה תבוצע כפי שמובא ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים וקיבלה תוקף מבית המשפט".