התקשרו אלינולעמוד הפייסבוקדואל

מבנה הארגון

ארגון נהגי התחבורה הציבורית בישראל רשום כחוק כחברה לתועלת הציבור ופועלת לקידום והסדרת מקצוע נהג האוטובוס בישראל.

עם התחלת הפעילות קיבץ הארגון את כל הגופים הקשורים לענף האוטובוסים ולתחבורה הציבורית החל לעבוד בשיתופי פעולה מקצועיים לקידום המטרות.

בין שיתופי הפעולה הבולטים אפשר לציין:

  • בנושאי בטיחות – איגוד קציני הבטיחות בתעבורה, עמותת אור ירוק, פורום פעולה.
  • בנושא ממשל והסכמים קיבוציים – הסתדרות לאומית.
  • בנושא איכות בשירות – ארגון 15 דקות, תחבורה בדרך שלנו.

עוד הוחלט כי כל ועד עובדים יציג וכל ועד פעולה וכל סיעת רווחה שחוברת לארגון תוכל להיות מיוצגת בישיבות הארגון ע"י נציג נבחר מטעמה.

חברות אשר מנוהלות בשטח גיאוגרפי רחב ובסניפים מוגדרים רשאים למנות נציג מכל סניף לייצוג בארגון.

תפקיד נציגי הארגון בחברות האוטובוסים

  • נציג הארגון הוא  המקשר בין פעולות הארגון לנהגים בשטח.
  • נציג הארגון הוא הכתובת לכל שאלה ובעיה שמתעוררת אצל נהג האוטובוס באשר הוא.
  • נציג הארגון בקיא בכל השירותים שהארגון מעמיד לטובת נהגי האוטובוסים ויודע להפנות וללוות במידת הצורך את הנהג בזמן שהנהג זקוק לעזרה ולהכוונה.
  • נציג הארגון עובר הכשרה מקצועית בנושאי דיני עבודה, זכויות פנסיוניות וליווי מקצועי לנהגי האוטובוסים.
  • נציגי הארגון מתכנסים בכנסי עבודה משותפים ומביעים עמדה בנושאים הקשורים לארגון ולפעילות.
  • נציג הארגון חייב להיות בעל אופי סבלני, ייצוגי, בעל יכולת נתינה והבנת הענף והשינויים שבפתחו.