התקשרו אלינולעמוד הפייסבוקדואל

הישג ענק לארגון בוועדת הכספים

הישג ענק לארגון בוועדת הכספים

לאחר עשרות פגישות ושיתוף פעולה נדיר בין כל חברי וועדת הכספים בראשות חה"כ משה גפני ובין וועדי נהגי החברות הגדולות: קווים תחבורה ציבורית, אפיקים שירותי תחבורה, דן באר שבע, דן בדרום וראשי הסיעות באגד תעבורה תחבורה ציבורית, מטרופולין תחבורה ציבורית וסופרבוס, התקבל אישור על כינוסה של ועדת הכספים של הכנסת.
הארגון נכח בוועדה כדי לוודא שהוועדה תאשר את העברת כספי הנהגים ושמשכורות חודש מרץ ישולמו במלואם ובזמנם לפני חג הפסח.
הארגון השיג בוועדה הישג ענק לצוות המקצועי של ארגון נהגי האוטובוסים, אלפי נהגים יקבלו את שכרם בהתאם להסכמים הקיבוציים בכל חברה וחברה ובהתאם להסכמים של בעלי החברות עם המדינה.
ללא ספק עם קבלת התגובות בוועדה אנחנו יוצאים מעודדים וחדורי מוטיבציה לקראת המשך עבודתנו הפרלמנטרית לקידום ההכרה המקצועית של נהגי האוטובוסים בישראל. תודה מיוחדת והערכה רבה ליו"ר הוועדה חה"כ משה גפני ולכל חברי הוועדה שטרחו והגיעו למען הנהגים.
תודה מיוחדת והערכה רבה ליו"ר הוועדה חה"כ משה גפני ולכל חברי הוועדה שטרחו והגיעו למען הנהגים.
תודה לכל השותפים, הנהלת הסתדרות לאומית, אנשי התקשורת, השרים וחברי הכנסת שנרתמו לפתרון המשבר.
חברי המועצה, הוועדים וראשי הסיעות בארגון הנהגים ממשיכים במלוא הכוח לקראת עוד מטרות ויעדים לקידום מעמד, מקצוע ותנאי נהגי האוטובוסים בישראל.

הישג ענק לארגון בוועדת הכספים בראשות חה