התקשרו אלינולעמוד הפייסבוקדואל

אודותינו

ארגון נהגי התחבורה הציבורית בישראל הוקם בינואר 2017 כארגון מקצועי החבר במעמד עצמאי בארגון ההסתדרות הלאומית.

החזון

חזון הארגון הוא לקדם את מעמדם, רווחתם  ומקצועיותם של כלל נהגי האוטובוסים בישראל, תוך קידום ההכרה במקצוע ופעילות נרחבת לשיפור התדמית, לאייש תקנים חסרים ולהיות ענף מקצועי מוביל במשק הישראלי מתוך הבנה ואמונה שנהג אוטובוס הינו – "מנהיג דרך בתנועה!"

התחייבותנו: לפעול ללא ליאות להביא את העוסקים בענף האוטובוסים הציבוריים בתוך התחבורה הציבורית, להיות מקצוענים, סובלניים, בעלי תדמית ייצוגית ואמינים!

מטרות הארגון

  1. ארגון וייצוג החברים במישור הפרטני והארגוני, ויצירת התשתית הארגונית לייצוגם בתחום החברתי והמקצועי. 
  2. נקיטת עמדה פעילה בנושאים חברתיים וערכיים מתוקף ערכי המקצוע ומתוקף תפקידו  של הנהג.
  3. פעילות רגולטורית יזומה ומגיבה לפי צו השעה בענף.
  4. קידום מעמד הנהג והכרה במקצוע.
  5. העלאת היוקרה והתדמית של המקצוע ושל נהגי האוטובוסים.
  6. הכנה וכתיבה של ניירות עמדה מקצועיים ומחקרים הקשורים לנהג או לענף האוטובוסים.
  7. שת"פ עם וועדי הסתדרות לאומית, ארגונים מקבילים כגון: איגוד קציני הבטיחות וארגון נוסעי התח"צ.
  8. הקמת מנגנון רווחה, תרבות ושירותים נוספים לחבר ולבני משפחתו.
  9. דאגה לתפקיד, שכר ורווחתו של הנהג במסגרת מכרזי התחבורה במדינה.

מדריך דרך בתנועה